การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุด้วยภูมิปัญญา

ชื่อผลงาน: 
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุด้วยภูมิปัญญา
ชื่อผู้้จ้างงาน: 
กศน.ภาคกลาง ราชบุรี
ประเภทผลงาน: 
แผ่นปลิว แผ่นพับ
รายละเอียดผลงาน: 
ขนาด 11.75 x 8.25 นิ้ว พิมพ์ 4 สี กระดาษอาร์ต 130 แกรม จำนวน 1000 แผ่น